English Cesky po polsku


Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Žebříček fotbalových dovedností dětí

Program Źebříček fotbalových dovedností dětí, přišel na svět po mnohaleté individuální trenérské práci a zkoušecích testů, které pomohly nalézt "dětské" normy a standardy pro zhotovení fotbalových testů, kterými se mohou měřit děti nezávisle na věku !

Data která jsme získali po mnoha letech zkoušení, jsou aktuální a především velmi reálné pro každou věkovou kategorii, což nám pomáhá při rozvoji a tréninku každého – daného věkového ročníku.

Program Źebříček fotbalových dovedností dětí, jeho základní verze umístěná na webu a dostupná pro všechny, má za cíl přilákat více dětí k fotbalu a sportu vůbec a zábavnou či hravou formou dát dětem možnost porovnat svoji výkonnost či svoje umění ve fotbalových testech nejen se svými vrstevníky ve svém klubu, škole, městě, ale z celých Čech, Polska, Slovenska a teoreticky z celého světa. Základní verzi si každý může zkusit sám, třeba zapsat si svoje výsledky do speciálního žebříčkového programu na webu a tím se vzájemně porovnat. Starším fotbalistům může žebříček fotbalových dovedností umožnit se ukázat před klubama či hráčskýma agentama, kteří hledají nové hráče a to de facto na celém světě.

Doplněním základní verze žebříčku je její profi verze, která je dostupná na kempech či speciálních trénincích Milan Zaplatilek Individual Soccer School, kde se potvrdí-ověří výsledky hráčů ze základní verze a dále bude provedeno několik dalších cvičení a celkové hodnocení každého dětského fotbalisty, a to pod dohledem našich profesionálních trenérů se zkušenostma z individuálních tréninků.

Soubor cvičení v základní verzi žebříčku je pro děti ve věku 7 – 15 let, kteří mohou sami či za pomoci dospělých vykonat 6 testových cvičení. První tři cvičení jsou statičné, jsou méně hodnocené v celém programu než zbylé tři dynamické cvičení, které jsou prováděny v běhu. Každé cvičení má svoje neměnná a přesná pravidla, které musí být dodržena, aby se každé dítě v budoucnu rozvíjelo.

Program Žebříček fotbalových dovedností dětí nemá za cíl pobíjet rekordy v tom či onom a předhánět se bezhlavě v různých cvičení. Záleží nám pouze na tom, aby se dítě do své budoucnosti profesionálně a rovnovážně rozvíjelo, důkladně a precizně trénovalo na vysoké úrovni a bylo schopné od juniorského věku trvale ukazovat svoje nabyté dovednosti. Dodržování těchto pravidel a stálé trénování koordinace pohybu či umění se soustředit na prováděné úkoly, umožní poté dosáhnout vysokých sportovní výsledků nejen ve fotbale ale i při jiných sportech.

Zásady a podmínky každého cvičení jsou popsané, nakreslené či zfilmované na instruktážním videu a je třeba se s nimi dobře seznámit právě proto, aby dítě dobře v budoucnu trénovalo.

Celkové výsledky základního testu je pro potřeby žebříčkového hodnocení korigován více parametry, hlavně věkem s přesností na měsíce či jinou ,,váhou,, každého cvičení až po koeficienty věku. Proto například celkové ocenění, dvou dětí narozených ve stejném ročníku ale v jiných měsících při dosažení stejných výsledků bude jiné. Taktéž ten, kdo provede velice dobře první tři statické cvičení, ale dynamickou část bude mít horší, bude hodnocen méně než ten, kdo zvládne lépe dynamickou část testu.

Závěrem chceme věřit, že našim dětem dáváme skutečně hravou formou možnost si zasportovat, zasoutěžit a porovnat se mezi sebou navzájem. Zrovna tak jsme přesvědčeni, že i pomocí tohoto programu, jak i jeho rozšířené verze, budeme v budoucnu obdivovat nové Masopusty, Vízky, Šmicry, Nedvědy a spoustu dalších super hvězd našeho fotbalu, kterých prostě již v naší kopané nemá.