English Cesky po polsku


Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Vlastní testy

CVIČENÍ Č. 1 – NOŽIČKY

 • hráč si rukou nadhodí balón a provádí nožičkování a to pouze nártem (kolínko není dovoleno), v prostoru vyznačeném na nákresu, musí střídat obě nohy, max. počet doteků jednou nohou v řadě jsou tři doteky, max. počet možných nožiček je tisíc
 • hráč má 3 pokusy
 • výsledkem je průměr všech tří pokusů
cvičení 1

CVIČENÍ Č. 2 – HLAVIČKY

 • hráč si rukou nadhodí balón a provádí hlavičkování v prostoru vyznačeném na nákresu
 • hráč má 3 pokusy
 • výsledkem je průměr všech tří pokusů

CVIČENÍ Č. 3 – STŘELY NA CÍL

 • hráč nad 10let střílí ze středu ve vzdálenosti 9m od branky 2 x 5m umístěnou střelu do horních rohů branky, kde jsou upevněny 2 čtverce o rozměrech 0,5 x 0,5 m. Pravou nohou do pravé strany a naopak, hodnocení na nákresu cvičení.
 • hráč pod 10let střílí ze středu ve vzdálenosti 7m od branky
 • hráč má 3 pokusy levá + 3 pokusy pravá noha
 • výsledkem je součet všech šesti pokusů

CVIČENÍ Č. 4 – SLALOM POD PŘEKÁŽKAMI

 • hráč začíná na linii start prvním dotykem vždy "slabší" nohou , vede balón jednou nohou směrem vyznačeným na nákresu, mezi překážkama musí být min. dva doteky s balónem, koncový - boční kužel obtáčí vždy vnitřní částí nohy a pokračuje ve slalomu, na konci slalomu musí zastavit balón vždy podrážkou ,,slabší,, nohy ve vyznačeném trojúhelníku a musí na něm zůstat stát! Použití obou nohou není dovoleno, nezastavení balónu v bodě stop či chybějící min. dva doteky mezi překážkama má za následek přičtení 60 trestných sekund !
 • hráč má 2 pokusy levá + 2 pokusy pravá noha
 • výsledkem je průměr všech čtyř časů (zaokrouhleno na desetiny)

CVIČENÍ Č. 5 – SLALOM ROVNÝ

 • hráč začíná na linii start prvním dotykem vždy ,,slabší,, nohou , vede balón jednou nohou směrem vyznačeným na nákresu, koncový - boční kužel obtáčí vždy vnitřní částí nohy a pokračuje ve slalomu, na konci slalomu musí zastavit balón vždy podrážkou ,,slabší,, nohy ve vyznačeném trojúhelníku a musí na něm zůstat stát! Použití obou nohou není dovoleno či nezastavení balónu v bodě stop má za následek přičtení 60 trestných sekund !
 • hráč má 2 pokusy levá + 2 pokusy pravá noha
 • výsledkem je průměr všech čtyř časů (zaokrouhleno na desetiny)

CVIČENÍ Č. 6 – SLALOM SPECIÁL

 • hráč začíná na linii start prvním dotykem vždy "slabší" nohou , vede balón jednou nohou směrem vyznačeným na nákresu, 3 vrcholové - červené kužely obtáčí vždy vnitřní částí nohy a pokračuje ve slalomu, na konci slalomu musí zastavit balón vždy podrážkou ,,slabší,, nohy ve vyznačeném trojúhelníku a musí na něm zůstat stát! Použití obou nohou není dovoleno či nezastavení balónu v bodě stop má za následek přičtení 60 trestných sekund !
 • hráč má 2 pokusy levá + 2 pokusy pravá noha
 • výsledkem je průměr všech čtyř časů (zaokrouhleno na desetiny)